แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

PWA_KM&LO_Operationplan_PDF

   แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ปี 2561

 ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ปี 2561

 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ปี 2562

 ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ปี 2562

 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ปี 2563

 ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ปี 2563

 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ปี 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *