ติดต่อเรา

PWA_place

(คลิกเพื่อแสดงพิกัด)

การประปาส่วนภูมิภาค (กองบริหารองค์ความรู้)
เลขที่ 72 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 1
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2551-8815, 8813, 8821
E-mail: kmlo.pwa@gmail.com

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *