ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2

ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ข้อมูลเพิ่มเติม  >>>คลิกที่นี่<<<

———————————————-

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์วารสารวิชาการ “Unisearch Journal”

ของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม  >>>คลิกที่นี่<<<

———————————————-

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สคบ.

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

เก็บค่าน้ำ ค่าไฟแพงเกินจริงมีความผิดนะ…จะบอกให้  >>>คลิกที่นี่<<<

ซื้อของฝาก…ดูให้ดี  ของต้องมีฉลาก  ของต้องมีคุณภาพ   >>>คลิกที่นี่<<<

———————————————-

ประชาสัมพันธ์วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเพิ่มเติม  >>>คลิกที่นี่<<<

———————————————-

ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการ ป.ป.ช.

ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ข้อมูลเพิ่มเติม  >>>คลิกที่นี่<<<

———————————————-

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักเกณฑ์ ค่าใช้จ่าย ฯลฯ และบัญชีราคามาตรฐาน

ของสำนักงบประมาณ

ข้อมูลเพิ่มเติม  >>>คลิกที่นี่<<<

———————————————-

ประชาสัมพันธ์ Application เป๋าตัง

ตัวช่วยในการชำระค่าน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค

คู่มือการใช้งาน >>>คลิกที่นี่<<<

———————————————-

เชิญชวนพนักงาน กปภ.

เข้าศึกษาเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์การจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<

———————————————-

เชิญชวนพนักงาน กปภ. 

ศึกษาข้อมูล เรื่อง “การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม”

ข้อมูลเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<

———————————————-

เชิญชวนพนักงาน กปภ. 

ศึกษาข้อมูล สื่อการเรียนรู้หลากหลายสไตล์อาเซียน (Series ASEAN e-Magazine)

ข้อมูลเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<

———————————————-

เชิญชวนพนักงาน กปภ. 

ศึกษาข้อมูล ผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2559-2560

ข้อมูลเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<

———————————————-

เชิญชวนพนักงาน กปภ. 

อ่านวารสารแรงงาน

จากสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<

———————————————-

เชิญชวนพนักงาน กปภ. 

อ่านจดหมายข่าว “มุมมองสิทธิ์”

จากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 ข้อมูลเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<

———————————————-

เชิญชวนพนักงาน กปภ. 

อ่านวารสารกองทัพไทย

RoyalThaiArmy

ข้อมูลเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<

———————————————-

เชิญชวนศึกษา คู่มือผู้บริโภค

โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

OCPB

ข้อมูลเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<

———————————————-

ขอเชิญชวนพนักงาน กปภ.

เข้าใช้งาน แอปพลิเคชัน “ราชบัณฑิตยฯ แอปพลิเคชัน”

RS

 

แอปพลิเคชัน “ราชบัณฑิตยฯ แอปพลิเคชัน”

คือ แอปพลิชันพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554

ภายในแอปพลิเคชัน มีให้เลือก 4 โปรแกรม คือ

“พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน”, “อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร”, “ชื่อบ้านนามเมือง”, “ภาษาอาเซียน ฉบับราชบัณฑิตยสถาน”

ผู้ที่สนใจสาขาดาวน์โหลดได้ฟรี ทั้งระบบ Android และ ios

ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น >>>คลิกที่นี่<<<

———————————————-

ขอเชิญชวนพนักงาน กปภ.

เข้าใช้งาน APPLICATION “ITD e-Library”

unnamed

Application “ITD e-Library”

เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลและความรู้

จำแนกเป็นประเภทต่าง ๆ ให้ผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษา ค้นคว้า ได้ฟรี

ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น  >>>คลิกที่นี่<<<

———————————————-

ขอเชิญชวนพนักงาน กปภ.

เข้าใช้งาน APPLICATION “ECHO ENGLISH”

unnamed

Application “Echo English” เป็นโปรแกรมสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ

ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ

โดยสามารถดาวน์โหลด Application ผ่านระบบ Android และ ios

และสามารถเข้าไปดูเนื้อหาเบื้องต้นได้ที่ Facebook : EchoEnglish >>>คลิกที่นี่<<<

———————————————-

 เชิญชวนเข้าใช้งาน

เว็บไซต์ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ

icon_info_ex1

>>> Click ที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ <<<

———————————————-

วิดีโอ

ชุด “ที่สุดของหัวใจ ธ สถิตในดวงใจคนไทยทั้งชาติ”

โดย มูลนิธิจิตเป็นผู้ให้  ใจเป็นนิพพาน

talk show

Click เพื่อรับชมวิดีโอ

———————————————-

ผลงานนวัตกรรมของ กปภ.

ที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559dma-monitor

Click เพื่ออ่านรายละเอียด

———————————————-

 วิดีโอ

การนำเครื่องมือมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำท่วมและภัยแล้ง (English)

image009

Click เพื่อเข้าชมวิดีโอ

———————————————-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *