การพัฒนาหลักสูตร

1.หัวข้อการบรรยาย FLOW ของ การประปาส่วนภูมิภาค

ชมวิดีโอ >>>คลิกที่นี้<<<

2.หัวข้อการบรรยาย BRIANSTORM FOR PLANNING P.1

: 7 เทคนิคการคิดเชิงนวัตกรรม

ชมวิดีโอ >>>คลิกที่นี้<<<

3.หัวข้อการบรรยาย BRIANSTORM FOR PLANNING P.2

ชมวิดีโอ >>>คลิกที่นี้<<<

4.หัวข้อการบรรยาย WORKPLACE TRANSFORMATION

ชมวิดีโอ >>>คลิกที่นี้<<<