ทำเนียบผู้รู้ กปภ.

knowledgemanagement

 

 แบบฟอร์มทำเนียบผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญตามกระบวนการทำงานที่สำคัญของ กปภ.

>>>กลุ่มผู้รู้ / ผู้เชี่ยวชาญภายนอก<<<

>>>กลุ่มผู้รู้ / ผู้เชี่ยวชาญภายใน<<<

กลุ่มวิทยากรผู้ให้ความรู้

ทำเนียบวิทยากร ประจำปี 2561

>>>วิทยากรภายใน<<<

>>>วิทยากรภายนอก<<<

ทำเนียบวิทยากร ประจำปี 2560

>>>วิทยากรภายใน<<<

>>>วิทยากรภายนอก<<<

ทำเนียบวิทยากร ประจำปี 2559

>>>วิทยากรภายใน<<<

>>>วิทยากรภายนอก<<<

ทำเนียบวิทยากร ประจำปี 2558

>>>วิทยากรภายใน<<<

>>>วิทยากรภายนอก<<<

กลุ่มผู้รู้ / ผู้เชี่ยวชาญตามกระบวนการทำงานที่สำคัญของ กปภ.

ทำเนียบผู้รู้ / ผู้เชี่ยวชาญ ประจำปี 2561

>>>คลิกที่นี่<<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *