อบรม-สัมมนา-ดูงาน

วันที่ 28 -29 พฤษภาคม 2562

ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

———————————————–

วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 

ณ สำนักงานกลาง กฟผ.

———————————————–

วันที่ 24 กันยายน 2561

ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

———————————————–

วันที่ 25 กันยายน 2561

ณ กองมาตรวัดน้ำ จังหวัดนครนายก

———————————————–

วันที่ 11 กันยายน 2561

ณ ภิรัช คอนเวนชันเซนเตอร์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา

———————————————–

วันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2561

ณ สำนักงานกลาง กฟผ.

———————————————–

วันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2561

ณ อาคารอเนกประสงค์  สำนักงานใหญ่  การประปานครหลวง

———————————————–

วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561

ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

———————————————–

วันที่ 12 มีนาคม 2561

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

———————————————–

วันที่ 13 ธันวาคม 2560

ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

———————————————–

banner

วันที่ 28 สิงหาคม 2560

ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

———————————————–

banner

ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2560

ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 2 ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพฯ

———————————————– banner

ระหว่างวันที่ 23 –27 สิงหาคม 2560

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

———————————————–

header-logo-3

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 

ณ ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

———————————————–

banner1

ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2559

ณ อาคารอเนกประสงค์  สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

———————————————–

qcc60

ระหว่างวันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2560

ณ สำนักงานกลาง กฟผ.

———————————————–

logo.jpg

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ณ สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค

———————————————–

pcon

ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2559

ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

———————————————–

1459424268

ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2559

ณ อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

———————————————–

n20160810095233_85823

ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2559

ณ อาคารอเนกประสงค์  สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

———————————————–

cover3

ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2559

ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

———————————————–

qcc59

วันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2559

งานนิทรรศการคุณภาพ กฟผ. ประจำปี 2559 ครั้งที่ 31

ณ สำนักงานกลาง กฟผ.

———————————————–

QCC_EGAT

วันที่ 14-17 กรกฎาคม 2558
งานนิทรรศการคุณภาพ กฟผ. ประจำปี 2558
ณ สำนักงานกลาง กฟผ.

———————————————–

anti_corrupt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *