เอกสารความรู้

 

บัญชีนวัตกรรมไทย

รายละเอียด >>>คลิกที่นี่<<<

 —————————————

Cover

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

การประปาส่วนภูมิภาคเขตและสาขาดีเด่น ประจำปี 2560 >>>คลิกที่นี่<<<

 —————————————

  knowledgemanagement

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทำเนียบผู้รู้

แบบฟอร์มทำเนียบผู้รู้ ภายใน  >>>คลิกที่นี่<<<

แบบฟอร์มทำเนียบผู้รู้ ภายนอก  >>>คลิกที่นี่<<<

 —————————————

 image

บทร้อยกรองภาษาอังกฤษ (Proverbs)

>>>คลิกที่นี่<<<

 —————————————

pwa_read

  ไฟล์เสียงการบรรยายพิเศษ “วันประปาวิชาการ 2560”

>>>คลิกที่นี่<<<

 —————————————

cover

คู่มือกระบวนการทำงานที่สำคัญ 11 กระบวนการ

>>>คลิกที่นี่<<<

 —————————————

Banner3

เอกสารการบรรยายพิเศษในงานวันประปาวิชาการ 2560

>>>คลิกที่นี่<<<

 —————————————

cover-cops

ข้อมูลการบรรยาย

ในการเสวนาปัญหากฎหมายร่วมกับฝ่ายกฎหมาย

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557

เรื่อง การจัดการความรู้ (KM) สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) >>>คลิกที่นี่<<<

เรื่อง องค์กรกับทรัพย์สินทางปัญญา : มูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากชุมชนนักปฏิบัติ (COPs)

>>>คลิกที่นี่<<<

 —————————————

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *