กองบริหารองค์ความรู้ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ. ปี 2561 (PEACON & INNOVATION 2018)

กองบริหารองค์ความรู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ. ปี 2560 (PEACON & INNOVATION 2018)

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561

ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์  โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

 เอกสารประกอบ  >>>คลิกที่นี่<<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *