กองบริหารองค์ความรู้ เข้าร่วมงาน EGAT INNOVATION SHOWCASE 2018

กองบริหารองค์ความรู้เข้าร่วมงาน EGAT INNOVATION SHOWCASE 2018

เมื่อวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2561

ณ สำนักงานกลาง กฟผ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *