กองบริหารองค์ความรู้ เข้าร่วมงานวันวิชาการ เพิ่มผลผลิต และคุณภาพ การไฟฟ้านครหลวง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560

banner

 

กองบริหารองค์ความรู้ กปภ. เข้าร่วมงานวันวิชาการ เพิ่มผลผลิต และคุณภาพ

การไฟฟ้านครหลวง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560

วันที่ 28 สิงหาคม 2560

ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

IMG_8842

CiHZjUdJ5HPNXJ92GO3RKFhLuCx9MrTLcJ

IMG_8914

IMG_8862

IMG_8867

IMG_8847

IMG_8856

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *