ความรู้ด้านประปา

ข้อมูลเพิ่มเติม  >>>คลิกที่นี่<<<

——————————–

พระราชบัญญัติ การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522

PWA_Act_2522 HiRes-pdf-icon——————————–

ระบบประปาสมัยพระนารายณ์มหาราช: หมุดหมายแรกของน้ำประปาไทย

Narai_water_system

  Video-Icon-crop e

——————————-

ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา – แบบ Animation

Water_pipe_process

Video-Icon-crop e

——————————–

ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา – แบบแผนภาพ

Web(คลิกเพื่อดูภาพ)

——————————–

สารคดีนำ้ประปา

Water_pipe_documentary film

Video-Icon-crop e

 ———————–

ความรู้เรื่องมาตรวัดน้ำ

การทดสอบความคลาดเคลื่อนของมาตรวัดน้ำ

004

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *