กองบริหารองค์ความรู้ เข้าร่วมงานวันวิชาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ การไฟฟ้านครหลวง ครั้งที่ 14

กองบริหารองค์ความรู้เข้าร่วมงานวันวิชาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ การไฟฟ้านครหลวง ครั้งที่ 14

ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2562 

 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *