กองบริหารองค์ความรู้ เข้าร่วมงาน EGAT INNOVATION SHOWCASE 2019

กองบริหารองค์ความรู้เข้าร่วมงาน EGAT INNOVATION SHOWCASE 2019

เมื่อวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2562

ณ สำนักงานกลาง กฟผ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *