กองบริหารองค์ความรู้ เข้าร่วมงาน วันวิชาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ การไฟฟ้านครหลวง ประจําปี 2561

กองบริหารองค์ความรู้เข้าร่วมงาน วันวิชาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ

การไฟฟ้านครหลวง ประจําปี 2561

ภายใต้แนวคิด “TOWARD INNOVATIVE FUTURE”

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561

ณ ภิรัช คอนเวนชันเซนเตอร์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *