กองบริหารองค์ความรู้ เข้าร่วมงานสัปดาห์วิชาการ กปน. 2561

กองบริหารองค์ความรู้เข้าร่วมงาน Thailand HR Tech

เมื่อวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2561

ณ อาคารอเนกประสงค์  สำนักงานใหญ่  การประปานครหลวง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *