กองบริหารองค์ความรู้ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ. ปี 2560 (PEACON 2017)

กองบริหารองค์ความรู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ. ปี 2560 (PEACON 2017)

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560

ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์  โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *